Sản Phẩm

Kệ Drive-In

  • Hệ thống kệ Drive-in được thiết kế để tối ưu hóa sức chứa hàng hóa bằng cách sử dụng tối đa không gian kho chứa hàng. Hệ thống kệ này đem lại chi phí đầu tư thấp nhưng sức chứa pallet trong kho hàng lại rất cao.
  • Giải pháp kệ Drive-in/Drive-thru liên kết với nhau một cách hoàn hảo, vững chãi và thống nhất chặt chẽ, đạt tiêu chuẩn tốt về tải trọng và độ an toàn.

Kệ Drive-In 3
Kệ Drive-In 3
Kệ Drive-In 2
Kệ Drive-In 2
Kệ Drive-In
Kệ Drive-In