Sản Phẩm

Kệ chứa hàng / Pallet sắt 1

Pallet sắt 1
Pallet sắt : được mạ kẽm nhúng nóng, chóng ăn mòn hóa học, chịu được tải trọng lớn.
Thích hợp cho các ngành thực phẩm.
Sản phẩm khác
Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp

Giá kệ chứa hàng

Giá kệ chứa hàng