Sản Phẩm

Kệ chứa hàng / Kệ chứa hàng kết hợp sàn

Kệ chứa hàng kết hợp sàn
Sàn chứa hàng kết hợp với kệ, hộp nhựa tạo nên một hệ thống sử dụng chứa nhiều loại hàng hóa khác nhau. tối ưu hóa về sức chứa so với các loại kệ chứa hàng thông thường.
Sản phẩm khác
Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp

Giá kệ chứa hàng

Giá kệ chứa hàng