Sản Phẩm

Kệ chứa hàng / Kệ khuôn

Kệ khuôn

Kệ khuôn, Sản phẩm mới của Công ty Cơ Khí Việt. Có hệ thống mâm trượt giúp an toàn khi nâng, hạ khuôn.

Sản phẩm khác
Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng trong kho

Kệ chứa hàng lắp ráp

Kệ chứa hàng lắp ráp

Giá kệ chứa hàng

Giá kệ chứa hàng